ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

Ledelsen

Torbjørn Almlid

Torbjørn Almlid

Administrerende direktør

Torbjørn Almlid (f. 1950) tiltrådte 1. januar 2009. Han er utdannet veterinær, og har blant annet vært adm. dir. i Norsvin/BioInn, Feiringklinikken, og Sykehuset Innlandet. Almlid er styreleder i Vestre Viken helseforetak og styremedlem i European Lotteries.

Stein Willy Andreassen

Stein Willy Andreassen

Økonomi og virksomhetsstyring

Stein Willy Andreassen (f. 1967) har en MBA i økonomistyring og ledelse, og er i tillegg siv.ing. Han startet i Norsk Tipping 6. januar 2014, og er fra 1. oktober 2015 direktør for avdelingen Økonomi og virksomhetsstyring. Avdelingen har blant annet ansvaret for strategi- og planprosesser, økonomisk langtidsplan og langsiktig finansiell styring, budsjett, innkjøp, arkiv og for selskapets kvalitetssystem.

Tonje Sagstuen

Tonje Sagstuen

Samfunn og kommunikasjon

Tonje Sagstuen (f. 1971) tiltrådte stillingen som kommunikasjonsdirektør 27. oktober 2014. Hun er utdannet adjunkt og har mastergrad i flermedial ledelse fra BI. Hun arbeidet i pressen i Oppland i cirka 16 år og kom fra jobben som ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad. Tonje har blant annet ansvaret for kommunikasjon på selskapsnivå, ansvarlig spill, sponsorvirksomhet, sikkerhet og juridisk enhet.

Randi Helene Røed

Randi Helene Røed

Organisasjon

Randi H. Røed (f. 1963) ble ansatt 1. oktober 2008. Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og kom fra en stilling som direktør for konsernstab i Eidsiva Energi AS. Røed vært økonomidirektør i Norsk Tipping, men leder fra 1. oktober 2015 avdelingen Organisasjon. Avdelingen har ansvar for bl.a. leder- og organisasjonsutvikling, partssamarbeid, HMS/IA og rekruttering/ressursstyring.

Lene Finstad

Lene Finstad

Produkt

Lene Finstad (f. 1970) ble ansatt som direktør for produkt og merkevare 1. januar 2014. Hun har en MBA i Executive Brand Management fra Norges Handelshøyskole, i tillegg til markedsutdanning fra både NMH, Leeds Business School og City University Business School of London. Lene har hovedansvaret for selskapets samlede produktportefølje, inklusive utvikling av nye produkter.

Thorbjørn A. Unneberg

Thorbjørn A. Unneberg

Kunde og marked

Thorbjørn A. Unneberg (f. 1965) startet i Norsk Tipping i 2003. Han er utdannet BSc.Hon i Business Administration ved University of Bath i England og har en AMP fra IESE Business School i Barcelona. Unneberg har bakgrunn som adm.dir i Gillette Group Norge og Chief Operating Officer i Procter & Gamble Gillette Group Nordic i København i tillegg til ulike lederstillinger i Orkla . I sin nåværende funksjon har han blant ansvar for digitalt salg og CRM, kunde- og markedskommunikasjon, digital desk, kundeservice og Norsk Tippings kommisjonærnettverk.

Morten Eriksen

Morten Eriksen

Distribusjon

Morten Eriksen (f. 1966) ble ansatt som direktør for distribusjon 1. januar 2014. Han er utdannet Sivilingeniør i Elektronikk og har en Master i Ledelse. Morten har mer enn 20 års erfaring fra telekombransjen, blant annet fra Telenor. Videre har han bygget opp og vært administrerende i flere utenlandske mobilselskaper. Han har ansvaret for å digitalisere, utvikle og forvalte selskapets salgskanaler, -arenaer og -løsninger.

Per Ove Skomakerstuen

Per Ove Skomakerstuen

IT-Drift

Per Ove Skomakerstuen (f. 1961) ble ansatt i 2009. Han er utdannet EDB-ingeniør og kom fra en stilling som avdelingsdirektør i IBMs Business Consulting Services, Application Management Services. Han har ansvar for driftssenter, service og logistikk, systemleveranser og tjenesteleveranse.

Til toppen