ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

Nøkkeltall

Nøkkeltall - i mill. kr der annet ikke er oppgitt

noekkeltall
HOVEDTALL
201520142013201220112010200920082007200620052004
Spillinntekter29 74226 91121 64119 24516 21914 75012 57510 57810 3889 6199 2039 617
Netto spillinntekster 1)7 2346 7266 3606 3015 8085 5885 2534 9644 8784 5184 3754 607
Salgsprovisjoner847823833836786776,4748,3713714675660699
Spillprovisjoner i % av netto spillinntekter11,7 %12,2 %13,1 %13,3 %13,5 %13,9 %14,2 %14,4 %14,6 %14,9 %15,1 %15,2 %
Driftsresultat 2)4 4274 1343 8623 9383 5583 4723 1453 0542 9932 7252 7062 761
Driftsmargin61,2 %61,5 %60,7 %62,5 %61,3 %62,1 %59,9 %61,5 %61,3 %60,3 %61,9 %59,9 %
Årsresultat 2)4 485,14 214,93 9464 0393 6263 5563 2353 2943 1782 8602 7822 816
Resultatgrad i % av netto omsetning62,0 %62,7 %62,0 %64,1 %62,4 %63,6 %61,6 %66,3 %65,1 %63,3 %63,6 %61,1 %
Antall ansatte 31.12404406381362366367360349322324367373

1) Spillinntekter fratrukket premier

2) Ekskl. avvikling av premiefond i 2010 med 39 mill. kr 

Norsk Tipping har et tredelt samfunnsoppdrag. Selskapet skal levere et attraktivt spilltilbud og overskudd til gode formål innenfor ansvarlige rammer.

Effektiv ressursutnyttelse er en grunnleggende forutsetning for å gi et størst mulig overskudd til gode formål innenfor rammene for et ansvarlig og attraktivt spilltilbud.

Figuren over viser utviklingen i Norsk Tippings overskudd (eksklusiv finansinntekter) fra 2004 til 2015 sammenlignet med selskapets overskudd til gode formål. I tillegg framkommer kostnadene som andel av netto spillinntekter (spillinntekter fratrukket premier).

Figuren viser en stadig vekst i overskuddet til gode formål. Veksten skyldes i hovedsak videreutvikling av Norsk Tippings spillportefølje. Utviklingen gjelder både forbedringer av spill og lansering av nye produkter. Dette inkluderer også spillterminaler, hvor Norsk Tipping som følge av endrede reguleringer har etablert et nytt tilbud innenfor ansvarlige rammer fra 2008/2009. I 2014 lanserte selskapet nye nettspill under varemerkene KongKasino, Flax og Bingoria. Etablering av nye virksomhetsområder øker kompleksiteten i virksomheten og medfører vekst både inntekter og kostnader.

Den langsiktige utviklingen viser imidlertid at Norsk Tipping, på tross av etablering av nye produkter og tjenester, har lykkes i å holde kostnadseffektiviteten på et relativt stabilt nivå de siste ti årene.

*Positiv engangseffekt av avvikling av premiefond i 2010 på 392 millioner kroner er holdt utenfor.

Til toppen