ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

Om oss

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap som har enerett på en lang rekke pengespill på det norske markedet. Selskapets mandat finnes i Lov om pengespill. Loven peker på at selskapets særstilling har sosialpolitisk begrunnelse: Å forebygge negative konsekvenser av pengespill.

Med bakgrunn i § 1 i loven forstår vi vårt samfunnsoppdrag slik:

Norsk Tippings samfunnsoppdrag er å tilby spill som skaper spenning og underholdning innenfor ansvarlige rammer. Overskuddet som skapes fordeles til samfunnsnyttige formål.

Historie

Norsk Tipping ble opprettet ved kongelig resolusjon 24. oktober 1946 og formelt stiftet gjennom godkjenning av vedtektene i 1947. Staten (40 %), Norges Idrettsforbund (40 %), Norges Fotballforbund (20 %) var aksjeeiere.

Lørdag 13. mars 1948 var det klart for den første spilleomgangen, med 12 engelske kamper på kupongen. Rekkeprisen var 25 øre og omsetningen stoppet på 52.892,50. En av kampene ble ikke spilt, så det ble utbetaling på 11, 10 og 9 rette. Premien for 11 rette var 4.407 kroner.

Tipping var selskapets eneste produkt fra oppstarten til lanseringen av Lotto i 1986. Siden da har antallet produkter økt. Spillene selges hos kommisjonær, via Internett på PC eller mobile enheter, interaktive spillterminaler og via kassapunktene i dagligvarehandelen.

Etter vedtak i Stortinget i 1967, flyttet Norsk Tipping fra Oslo til Hamar i 1975, der selskapet fortsatt holder til. Staten ved Kulturdepartementet overtok alle aksjene i selskapet fra 1. januar 1993.

Overskuddsfordeling

Selskapets overskudd fordeles til formålene som er vedtatt i Lov om pengespill. Fordelingsnøkkelen er endret flere ganger i årenes løp. Overskuddet fra 2015 går til idrett (64 prosent), kultur og frivillige, humanitære organisasjoner (begge 18 prosent). Kundene selv fordeler en andel av overskuddet gjennom Grasrotandelen, og Extrastiftelsen disponerer overskuddet fra spillet Extra.

Fra 1.1.2016 inngår overskuddet fra Extra i Norsk Tippings totale overskudd og stiftelsen får en fast andel på 6,4 prosent av det totale overskuddet.

Siden 1948 har selskapet bidratt med over 126 milliarder kroner (2015-verdi) til fordeling til samfunnsnyttige formål. Spillemidlene er bærebjelken i finansieringen av idrettsbevegelsen i Norge.

Vår visjon

Vi gir drømmen en sjanse!

Strategiske hovedmål

Norsk Tippings strategiplan for perioden 2016 – 2020 har fått navnet «Begeistre en ny generasjon. Enda viktigere for samfunnet». Navnet gir et godt bilde på selskapets utfordringer for den kommende perioden, og planen peker på fem strategiske hovedgrep som har prioritet:

 1. Fornye eksisterende spilltilbud
 2. Engasjerende kundeopplevelser i en digital hverdag
 3. Skape ny forretning gjennom banebrytende innovasjon
 4. Øke organisasjonens effektivitet og endringsevne
 5. Tydelig og sterk posisjon som samfunnsaktør

Norsk Tippings spill

I 2015 kunne Norsk Tipping tilby følgende spill:

Tipping, Oddsen, Lotto, VikingLotto, Joker, Flax, Keno, Extra, Eurojackpot, Nabolaget, Multix, Belago, KongKasino og Bingoria.

Spillene selges hos cirka 3800 kommisjonærer, i 2230 kassapunkter i varehandelen, i bingohaller (Belago) og via internett på pc eller mobile plattformer. Snaut 70 prosent av omsetningen skjer via kommisjonærene, men de siste årene har stadig mer av omsetningen flyttet seg til internett og mobiltelefon.

Norsk Tippings verdier og identitet

Norsk Tippings unike samfunnsrolle og posisjon skiller selskapet tydelig fra en rekke andre selskap og er et av selskapets aller viktigste konkurransefortrinn. I en periode med potensielle politiske og regulatoriske endringer er det strategisk viktig for Norsk Tipping å forsterke sin posisjon i det norske folk gjennom å tydeliggjøre selskapets verdier og identitet.

Selskapets verdier og identitet uttrykkes som følger (utdrag):

 • Hele Norges spillselskap
 • Norsk Tipping skal forsterke sin allerede sterke posisjon i brede lag av det norske folk og skal tydelig framstå som et moderne og folkelig orientert selskap tilpasset moderne kundegruppers forventninger og adferd.
 • Samfunnsbygger
 • Norsk Tipping er en betydelig samfunnsbygger med sterke bånd til overskuddsmottakere. Det vil bli enda viktigere å skape enda tettere bånd til grasrota og lokale overskuddsformål i strategiperioden.
 • Vi bryr oss
 • Norsk Tipping bryr seg om kundene og gir dem trygge rammer for deres spilleaktivitet. Selskapet opptrer alltid med høy integritet og med høy kvalitet i produkter, tjenester og løsninger.
 • Banebrytende
 • Norsk Tipping har historisk vært et internasjonalt ledende spillselskap med flere banebrytende innovasjoner. Å beholde selskapets sterke posisjon i det norske folk vil kreve en betydelig fornyelse av spilltilbudet, spesielt rettet mot yngre deler av befolkningen.

 

Til toppen