ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

Norsk Tipping er stolt sponsor av Ståle Sandbech og Norges Snowboardforbund. FOTO: Norges Snowboardforbund

Sponsorater

Et bredt, strategisk sponsorengasjement

Norsk Tipping er en stor sponsor som samarbeider med aktører både nasjonalt og lokalt. I 2015 var vår samlede sponsorportefølje på 102 247 000 kroner. Sponsorbudsjettet inngår i selskapets totale markedsføringsbudsjett og er ikke en del av spillemidlene, som fordeles av Kulturdepartementet.

Inngåelse av sponsoravtaler henger nøye sammen med selskapets strategi., og sponsorstrategien støtter opp under Norsk Tippings strategiske valg. Norsk Tipping har mange hensyn å ta i sitt behov for sponsorsamarbeid, og det er tre viktige hovedretninger som vektlegges ved inngåelse av samarbeidsavtaler: 

  1. Sponsoravtaler skal understøtte den kommersielle driften
  2. Sponsoravtaler skal bidra til å profilere spillemidlene/overskuddet
  3. Sponsoravtaler skal skape ambassadører og arenaer, som bidrar til å synliggjøre selskapets samfunnsoppdrag

På bakgrunn av dette vil noen avtaler ha en sterkere strategisk dimensjon, mens andre har en mer åpenbar kommersiell innretting. I tillegg vil Norsk Tippings hovedstrategi legge føringer for hvor sponsorstrategien til enhver tid skal være tydeligst når det gjelder fokusområde og målgrupper. Sponsoravtaler med typisk kommersiell relevans kan for eksempel være håndball, fotball og ishockey, som er tett knyttet til sportspill-produktene. Her kan blant annet utøverprofiler brukes i markedsføringssammenheng, og vi har også samarbeid på operativt nivå om resultatformidling, kampoppsett og oddssetting. 

Avtaler som sikrer bedre kommunikasjon mot målgrupper med mindre kjennskap til Norsk Tipping er for eksempel med aktører som Norges Snowboardforbund, by:Larm, eller Norsk kulturskoleråd (Drømmestipendet). Dette er arenaer som er egnet for synliggjøring av både selskapets produkter og samfunnsoppdraget. I tillegg kan alle samarbeidspartnere bidra til en større totalopplevelse for selskapets kunder gjennom muligheten for billetter, opplevelser eller eksklusivt innhold, noe som er stadig viktigere i kundekommunikasjonen. Sponsoravtalene legger også et godt grunnlag for dialog med selskapets overskuddsmottakere og viktige alliansepartnere både innen topp og bredde.

Som en stor og eksponert bedrift får Norsk Tipping svært mange søknader om sponsormidler hvert år. De aller fleste av må vi takke nei til. For den kommende fireårsperioden vil det i første halvår 2016 utformes en ny sponsorstrategi. Viktige føringer vil være hovedretningen i strategiplanen: Begeistre en ny generasjon og Enda viktigere for samfunnet

Norsk Tippings administrasjon har signalisert en gradvis redusering av sponsorbudsjettet med ca. 20 prosent fram til 2017. 

Samarbeids- og sponsoravtaler 

Sponsorater - alt i samme
Landsdekkende avtaler:20152014201320122011
Norges Fotballforbund/Norsk Toppfotball54 000 00044 350 00055 000 00073 000 00070 000 000
Norges Idrettsforbund (Prosjektorientert)14 000 00014 300 00014 300 00014 300 00014 000 000
Norges Ishockeyforbund4 300 0004 700 0004 000 0004 000 0004 000 000
Norges Håndballforbund4 700 0004 700 0004 000 0003 250 0003 100 000
Norges Skiforbund Langrenn12 300 00012 200 00011 850 00000
Norges Snowboardforbund2 000 0000000
Norges Skiforbund Hopp600 0002 100 0002 000 00000
Norsk Kulturskoleråd (bl.a. Drømmestipendet)2 200 0002 200 0002 200 0001 900 0001 900 000
Den Norske Turistforening (inkludert Hamar og Hedmarken)1 950 0001 950 0001 950 0001 600 0001 600 000
By:Larm400 000400 0000450 000450 000
Norges Musikkorps Forbund2 200 0002 200 0002 200 0001 500 0001 500 000
Øvrige landsdekkende sponsoravtaler1 513 000400 000785 0003 165 000890000
Sum landsdekkende sponsoravtaler100 163 00089 500 00098 285 000103 165 00097 440 000
Lokale sponsoravtaler (Indre Østland):
HamKam Toppfotball400 000600 000600 000650 000500 000
Storhamar Dragons450 000450 000450 000450 000450 000
Elverum Håndball Herrer150 000100 000100 000100 000100 000
Storhamar Håndball Damer220 000220 000200 000200 000200 000
Øvrige lokale sponsoravtaler1 105 000730 0001 635 000765 0001 300 000
Sum lokale sponsoravtaler (Indre Østland)2 325 0002 400 0003 585 0002 165 0002550000
TOTALT SPONSORAVTALER102 488 00091 900 000101 870 000105 330 00099 990 000

Norsk Tipping er medarrangør av Idrettsgallaen sammen med Norsk Rikskringkasting og Norges Idrettsforbund. Kostnaden (budsjett) i 2015 var kr 2 200 000. (Dette er en egen avtale og ikke en del av sponsoravtalen med Norges Idrettsforbund)

Nytt i 2015: Samarbeidsavtalen med Norges Fotballforbund ble reforhandlet ferdig i desember 2015, og har varighet ut 2016. Samarbeidsavtalen med Norges Musikkorpsforbund ble avsluttet i 2015. Et nytt og spennende samarbeid med Norges Snowboardforbund ble lansert i 2015. Ut over dette er det noen mindre endringer i sponsorporteføljen, og noen mindre justeringer lokalt. De kommende, to årene har har administrasjonen i Norsk Tipping signalisert en reduksjon av sponsorbudsjettet på 25 millioner kroner.

Til toppen