ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

Våre spill

I 2015 satte Norsk Tipping omsetningsrekord for spillene sett under ett. Denne utviklingen skyldes at det har vært gjennomført flere større utviklingsløp de senere årene. Selskapet har lansert nye spill og videreutviklet de store merkene som Lotto og Oddsen. Arbeidet med dette vil fortsette. Norsk Tipping står overfor flere nye utviklingsløp som skal bidra til modernisering av både produktene og hvordan vi møter kundene.

I 2016 skal selskapet fullføre en større oppgradering av kommisjonærløsningene. Samtidig jobbes det videre med digitalisering av kundemøtet, og mobilen vil ha en sentral rolle i dette arbeidet. I perioden frem mot 2020 vil selskapet også gjennomføre flere produktutviklingsløp. For å tilfredsstille nye krav fra kundene, skal både lotteriene, skrapespill og sportsspill fornyes og endres i løpet av de neste to årene.

Her følger en presentasjon av Norsk Tippings spill med omsetning og antall spillere de siste tre årene, premieandel og antall premier. For Multix, Belago og de nettbaserte spillene rapporteres netto omsetning. *)

*) For Multix, Belago og nettbaserte spill gir brutto omsetning et upresist bilde av forbruket, siden det inkluderer gjenspill av premier underveis i spillet. Netto omsetning (innsats minus premier) gir derfor det beste bildet av forbruket.

 

Bruttoomsetning tre siste år i mill. kr.

Antall spillere tre siste år

Premieandel

48 %

Antall premier

11 496 295

Bruttoomsetning tre siste år mill. kr.

Antall spillere tre siste år

Premieandel

49,5 %

Antall premier

7 388 890

Bruttoomsetning tre siste år i mill. kr

Antall spillere tre siste år

Premieandel

47,5 %

Antall premier

3 555 201

Bruttoomsetning tre siste år i mill. kr

Antall spillere tre siste år

Premieandel

24,7 %

Antall premier

850 952

Bruttoomsetning tre siste år i mill. kr

Antall spillere tre siste år

Premieandel

60,4 %

Antall premier

3 493 825

Bruttoomsetning tre siste år i mill. kr

Antall spillere tre siste år

Premieandel

47,8 %

Antall premier

3 051 851

Bruttoomsetning tre siste år i mill. kr

Antall spillere tre siste år

Premieandel

48,6 %

Antall premier

10 183 287

Bruttoomsetning tre siste år i mill. kr

Antall spillere tre siste år

Premieandel

74,3 %

Antall premier

4 668 428

Bruttoomsetning tre siste år i mill. kr

Antall spillere tre siste år

Premieandel

96,8 %

Antall premier

263 845

Bruttoomsetning tre siste år i mill. kr

Antall spillere tre siste år

Premieandel

53,5 %

Antall premier

801 069

Nettoomsetning tre siste år i mill. kr

Antall spillere tre siste år

Premieandel

91,5 %

Antall premier

122 670 606

Nettoomsetning tre siste år i mill. kr

Antall spillere tre siste år

Premieandel

92,1 %

Antall premier

221 338 824

Nettbaserte spill

Nettoomsetning tre siste år i mill. kr

Antall spillere tre siste år

Premieandel

93,1 %

Antall premier

209 366 841
Til toppen