ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

 

Viktige hendelser

Vinnere i Nabolaget

Nabolaget lansert

Det nye spillet Nabolaget ble lansert tidlig i 2015. Spillet er et nyutviklet konsept der premiene fordeles ut fra hvor langt unna du bor vinneren av hovedpremien!

Nabolaget er en ny form for lotteri, der det er kundenes adresse som er «loddnummeret». Norsk Tipping trekker ut én heldig vinner hver gang, og resten av premiene går til vinnerens naboer – hvis de har spilt, da.

Nabolaget ble lansert med brask og bram i februar, og med Alex Rosén som «sjefsgratulatør» i sendingen på TV 2, ble det fest i et nytt nabolag i Norge hver fredag kveld.

Overskuddet fra Nabolaget er øremerket frivillige og humanitære formål, og mange organisasjoner bidro til å gjøre spillet kjent.

Dessverre har ikke interessen for Nabolaget vært så stor som håpet og forventet, noe som kan tyde på at lotterimarkedet i Norge er i ferd med å nå en metning. Konseptet har gjennomgått flere endringer i løpet av året, og siden svært få av de som spiller faktisk ser trekningen på TV, besluttet Norsk Tipping før jul å satse kun på digitale trekninger av Nabolaget.

Fra februar 2016 er det slutt på trekning og reportasjer på TV 2 og spillerne skal i stedet få trekningen rett inn på sin mobiltelefon.


Lotto 2.0

Norsk Tippings største spill, Lotto, ble fornyet i 2015. Høyere førstepremie, flere vinnere og bedre utnyttelse av digitale muligheter er hovedstikkordene.

Vårt nest eldste produkt (lansert 1986) har vist klare tegn på slitasje, og trengte oppussing og vedlikehold. Fornyelsene består av en lang rekke elementer, der høyere førstepremie og flere vinnere er hovedingrediensene.

Gjennomsnittlig førstepremie økte fra 3,7 millioner kroner til 5,0 millioner kroner etter omleggingen. Tre ganger så mange spillere vinner en eller annen premie hver uke etter produktendringen - det er nå premie på hver 5. kupong. Rekkeprisen økte fra fire til fem kroner.

Et mål med prosjektet var å fornye Lotto for å tiltrekke seg yngre kunder. Dette har vi lykkes med. Det er vekst i antall kunder i aldersgruppen under 40 år, veksten er aller størst blant de yngste kundene 18 – 30 år.


Touch Tomorrow 2015

Touch Tomorrow 2015

I juni var Norsk Tipping arrangør av en stor messe og fagkongress for den regulerte spillebransjen i Europa – spillkonferansen «Touch tomorrow».

I tre dager var Oslo Spektrum arena for 652 gjester fra 48 land og 30 store og små leverandører fra bransjen.

Norsk Tipping er medlem av organisasjonen European Lotteries (EL), og adm. dir. Torbjørn Almlid sitter i organisasjonens styre. Det var EL som var formelt vertskap for kongressen, som arrangeres annethvert år. Norsk Tipping var teknisk arrangør og ansvarlig for program og gjennomføring.

Et rikholdig faglig program der fremtidens spillmarked sto på dagsordenen, gikk hånd i hånd med spreke kulturelle innslag, attraktive kåringer og nyheter fra bransjen.

- I en bransje der de fleste aktørene er nasjonale og kun aktive på eget hjemmemarked, er det viktig med en organisasjon som ser de felles utfordringene vi har. Derfor er det nyttig også å komme sammen til en kongress der aktører i flere land møtes og får oppdateringer, nye kontakter og kanskje til og med nye ideer. Jeg er glad for at vi fikk anledning til å være vertskap for dette, og vi løste det på en god måte, både med tanke på faglig nivå og et fornuftig kostnadsnivå, sier adm. dir. Torbjørn Almlid.

Arrangementet var et enormt løft for Norsk Tipping, og en krevende og lang planleggingsfase kulminerte i et vellykket og godt arrangement.


Dataprosjekt 2020 i havn

Norsk Tipping har i 2015 ferdigstilt prosjekt Datasenter 2020, det største IT-løftet i Norsk Tippings historie.

I løpet av de siste fem åra har Norsk Tipping systematisk modernisert selskapets IT infrastruktur. Målet har blant annet vært effektiv og sikker drift og klargjøring for framtidig produkt- og spill-utvikling.

Statistikken som viser stabilitet og driftssikkerhet, dokumenterer at prosjektet har gitt det ønskede resultatet.

Kravet til tilgjengelighet på tjenestene som leveres av IT-driften er i dag på 99,60 prosent av åpningstiden. Gjennomsnittlig faktisk tilgjengelighet hittil i år 2015 er på 99,93%, som er den høyeste målte tilgjengeligheten i selskapets historie så langt.

En sentral del av effektiviseringsarbeidet framover blir å øke graden av automatisering. Dette gjelder alle delene av IT-operasjonen, inkludert programutvikling, testgjennomføring, drift og overvåkning.


Løft for kommisjonærene

Alle selskapets cirka 3800 kommisjonærer har fått nye terminaler og nytt utstyr.

Selve motoren hos kommisjonærene, terminalen, har vært moden for utskifting en stund. I 2014 startet prosessen med å skifte ut alt utstyret, og i mars 2015 ble prosjektet ferdigstilt.

Samtidig med at det tekniske utstyret er skiftet, har vi startet jobben med å oppgradere hele uttrykket hos kommisjonæren med nye digitale flater og nytt interiør. Denne prosessen ferdigstilles i løpet av 2016, og når det er gjort, er kommisjonærkorpset godt rustet til å møte kundene med nye produkter og tjenester i moderne innpakning i årene som kommer. Hele prosjektet koster om lag 500 millioner kroner.


Utredninger om pengespill

Regjeringen har startet jobben med en ny stortingsmelding om pengespill i Norge. I meldingen vil regjeringen komme med en anbefaling om fremtidig reguleringsmodell, og vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å opprettholde en ansvarlig spillpolitikk.

Rambøll AS og Lotteritilsynet har levert hver sin rapport om konsekvenser av en eventuell lisensmodell på markedet for kasinospill og sportsspill på Internett, både økonomisk (Rambøll) og sosialpolitisk (Lotteritilsynet). Det har i tillegg vært en omfattende offentlig høring på disse to rapportene.

Stortingsmeldingen er ventet høsten 2016.


Fem nye konsesjoner

Norsk Tipping får konkurranse på lotterimarkedet.

I 2015 endret regjeringen lotteriforskriftene. Bakgrunnen var at regjeringen ønsket å åpne for at flere lotteriverdige formål kan drive lotteri i Norge og at ESA, etter en klage fra en privat lotterioperatør, åpnet sak mot Norge der de påpekte at det norske lotteriregelverket ikke var i tråd med EØS-avtalen. Etter endringen i forskriftene har ESA avsluttet saken mot Norge.

Lotteritilsynet har utlyst fem tillatelser for lotterier i privat regi.

Intensjonen er at de nye lotteritillatelsene ikke skal utfordre Norsk Tippings enerett, og hver konsesjon har en omsetningsgrense på 300 millioner kroner i året. Hvilke aktører som får de fem konsesjonene, blir klart i 2016.


 

Sølvfisk til Lotto-film

                  
                      
             
         
                   
               

Også i 2015 ble en av Norsk Tippings reklamefilmer tildelt sølvfisk – altså den best likte reklamefilmen på TV 2 en gitt måned.

Hver måned gjennom hele året kårer TV 2 en reklamefilm til Sølvfisk-vinner, og Norsk Tipping har vunnet sølvfisk en lang rekke ganger. Denne gangen var det Lotto-filmen «Morraidol» som fikk prisen, kåret til beste film i august.

Filmen handler om en heldig Lotto-millionær som belønner sine favoritt-medpassasjerer på t-banen med en tur til Bahamas. Lotto-millionæren bruker «Idol-metoden», der noen må ta et skritt tilbake, mens andre tar et skritt frem, for å peke ut de heldige som får en gratis Bahamas-billett.

Som sølvfisk-vinner var filmen kvalifisert til konkurransen om å bli årets beste reklamefilm for 2015, nemlig Gullfisken. Finalen gikk på TV 2 i februar, men «Morraidol» nådde dessverre ikke opp.


Nytt styre

Norsk Tipping fikk nytt styre på generalforsamlingen 2015. Linda Bernander Silseth er ny styreleder etter Lars Sponheim.

Det nye styret ble raskt satt inn i selskapets arbeid, og tok raskt eierskap til strategiprosessen som allerede var i gang.

Til toppen