ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2015
No En

Seksjoner

 

Det kan være vanskelig å se for seg hva et overskudd på 4,5 milliarder kroner betyr. Se hva pengene bidrar til i en liten kommune i Valdres.

Overskudd

Rekordoverskudd til gode formål

Norsk Tipping kan også i 2015 vise til tidenes beste resultat, og det betyr også ny rekord i overskudd til gode formål. Totalt går 4,485 milliarder kroner fra Norsk Tippings til gode formål innen idrett, kultur og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner – det er i gjennomsnitt 12,3 millioner kroner hver eneste dag.

Sammenlignet med 2014 er dette en vekst i overskuddsmidler på 6,5 prosent. Dette bidrar til sunn og samfunnsnyttig aktivitet, som er til gode for nordmenn i alle aldre. Spillemidlene påvirker positivt – både i by og grend.

Fordeling av 2015-overskuddet

Norsk Tippings overskudd blir disponert slik:

overskudd ny graf
FORMÅLBELØP I MILL. KR
Tippenøkkelen3 785
Grasrotandelen394
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering231
Bingoentreprenørenes overskuddsformål59
Tiltak mot spillavhengighet15
Sum overskuddsdisponering4 485

Tippenøkkelen åpner nye muligheter

 

Hele overskuddet fra Norsk Tipping går til samfunnsnyttige formål, slik det er beskrevet i lov om pengespill, § 10. Det meste fordeles over tippenøkkelen som er fordelingsnøkkelen som bestemmer hvordan potten skal fordeles mellom idrett, kultur og humanitære og samfunnsnyttige formål.

Spillemidlene fordeles etter Stortingets føringer, og 64 prosent av overskuddet i Norsk Tipping AS tilfaller idrettsformål, 18 prosent tilfaller kulturformål og 18 prosent samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Staten mottar ikke lenger en andel av overskuddet fra Norsk Tipping.

Tippenøkkelen

Graf som viser premieandel og beløp Andel
&
beløp
18 % / 681,3 mill kr Humanitære og samfunnsnyttige formål
18 % / 681,3 mill kr Kulturformål
64 % / 2422,6 mill kr Idrettsformål

                  
                     
             
         
                   
               

Andre formål

Tiltak mot spilleavhengighet

Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer finansieres av spillemidler. Dette formålet blir tildelt 15 millioner kroner av Norsk Tippings overskudd.

Grasrotandelen

Grasrotandelen er spillernes egen mulighet til å påvirke hvordan en liten andel av Norsk Tippings overskudd skal fordeles. Kundene bestemmer selv hvilket lag eller forening som skal få et beløp som tilsvarer fem prosent av spillinnsatsen deres.

Det er staten som setter reglene for hvilke organisasjoner som er berettiget grasrotandel. Lag og foreninger som ønsker å bli grasrotmottakere må registrere seg i Frivillighetsregisteret. Deretter er det opp til spillerne hos Norsk Tipping å velge seg hvilken organisasjon de synes fortjener deres grasrotandel. I 2015 ble 394 millioner kroner utbetalt til nesten 29 000 lag og foreninger gjennom ordningen. Nærmere 950 000 spillere har knyttet seg opp mot Grasrotandelen.

Extra

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering fordeler overskuddet fra spillet Extra, som drives av Norsk Tipping. Helt siden 1996 har stiftelsen bidratt til helse og velferd gjennom å fordele Extra-midlene til tusenvis av små og store prosjekter. 231 millioner kroner overføres til stiftelsen etter driftsåret 2015. Fra 2016 inngår overskuddet fra Extra i Norsk Tippings ordinære overskudd, og ExtraStiftelsen vil få en fast andel (6,4 prosent) av selskapets samlede overskudd.

Belago

Belago er Norsk Tippings spillportefølje på spillterminaler plassert i bingohaller. En del av overskuddet skal gå til lokale bingoformål. Formålene er de samme som bingohallens ordinære overskudd går til. I 2015 ble dette overskuddet på 59,2 millioner kroner

                 
                    
             
         
                   
               
                 
                    
             
         
                   
               
Til toppen